×

שגיאה

The form #6 does not exist or it is not published.

מלגות לסטודנטים

 

סטודנטים יקרים, ההרשמה למילגות לשנת 2018 נסגרה

הודעות נשלחו לזכאי המלגה בלבד.

מעבר לכך, הודעות במייל ובנייד - לא ייענו. 

מאחלים לכם הצלחה בהמשך ושנת לימודים פורייה. 

 

הרישום למלגות לשנה"ל הבאה יחל בחודש יוני 2019 - יש לעקוב אחר הפירסומים באתר.

 

 כחלק מהמטרות לקדם ההשכלה האקדמית ובמיוחד בקרב הדור הצעיר, קרן קזז-דלאל מעניקה מלגות לסטודנטים. יעד המלגות הוא לעודד ההשכלה האקדמית בקרב האוכלוסייה בישראל, ללא הבדל דת, גזע ומין. את הבקשות למלגה, ניתן להגיש כמפורט בטופס המצ"ב. מקבלי המלגה יוזמנו לטקס בו יוענקו המלגות על-ידי הנהלת הקרן.

מהם התנאים למלגה?

בכדי לקבל מלגות לסטודנטים, עליכם לעמוד בתנאים הבאים:      

  • לימודים לתואר ראשון (בלבד) בשנה"ל תשע"ח.  (סטודנטים אשר יחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ט אינם זכאים למלגה מטעם הקרן)
  • לימודים במוסד להשכלה גבוהה בישראל באחד מהתחומים הבאים: רפואה, לימודי הנדסה, מדעים מדוייקים וחינוך.
  • אזרח ותושב מדינת ישראל.
  • יש להציג תעודה המעידה על סיום או ביצוע של שירות צבאי או שירות לאומי, או פטור הניתן מסיבות רפואיות בלבד, או לימודי עתודה לקראת שירות צבאי. יתר המסמכים הנדרשים מפורטים בטופס המצ"ב

האם ישנה עדיפות לתנאים נוספים?

התנאים אשר פורטו לשם קבלת מלגות לסטודנטים, הם תנאי הרף אשר קבעה הנהלת הקרן. עם זאת, הקרן שומרת לה את הזכות לתעדף את מקבלי המלגות על פי קריטריונים נוספים – כגון מקום מגורים, מצב סוציו-אקונומי במשפחה ועוד.

מהו גובה המלגה?

סכום המלגה איננו קבוע, מאחר שהנהלת הקרן קבעה כמדיניות כי המלגות שיחולקו לא יהיו בסכום מוגדר מראש, אלא יחולקו ע"פ קריטריונים ושיקולים פנימיים השמורים להנהלה.

 מועדים

מועד פתיחת ההרשמה יהיה בתאריך ה-1.6.2018. את הבקשות יש להגיש עד ליום 30.6.2018 באמצעות הטופס האינטרקטיבי שלמטה בלבד.

תשובות ישלחו למקבלי המלגות בלבד עד ליום 10.8.2018.

 

אנו מאחלים לכם הצלחה בלימודיכם.