מענקים לבעלי צרכים מיוחדים

מענקים לבעלי צרכים מיוחדים

קרן קזז-דלאל שמה למטרה לקדם את רווחת תושבי אור יהודה, בדגש על התושבים אשר זקוקים יותר מכל לשיפור במצב רווחתם – אלו הם כמובן, התושבים בעלי צרכים מיוחדים. הקרן מחלקת מידי שנה קרנות סיוע לבעלי צרכים מיוחדים, במטרה לאפשר להם לשמור על חיים עצמאיים ככל האפשר, לקבל סיוע רפואי, סיעודי, חינוכי וסוציאלי, ולאפשר להם להשתלב במרקם החיים. קרן הסיוע ניתנת אחת לשנה, ואת הבקשות לקבלת הסיוע יכול להגיש האדם בעל הצרכים בעצמו, או קרובי משפחתו או אפוטרופוס מטעמו.

התנאים לקבלת המענק

  • מגורים באור יהודה – הקרן מספקת מענק לבעלי צרכים מיוחדים אשר מתגוררים בעיר אור יהודה בלבד.
  • פירוט המוגבלות – בטופס הגשת הבקשה למענק, יש לפרט מהי המוגבלות. כמו כן – חובה לצרף אישור רשמי מטעם הגורם הרפואי/סיעודי הרלוונטי, אשר יפרט את המוגבלות ויאשר את קיומה.
  • לפרט את הסיוע – הקרן נותנת מענק לבעלי צרכים מיוחדים אך ורק במידה ויפורט בטופס מהו בדיוק הסיוע הנדרש ולשם מה מטרתו – רכישת ציוד לסיוע, כניסה למוסד תומך, וכיו"ב.

צירוף המלצות

בעת מילוי הטופס לקבלת מענק לבעלי צרכים מיוחדים, חובה לצרף המלצה מטעם הגורם הסיעודי/רפואי המטפל בבעל המוגבלות, וכן המלצה מטעם אגף החינוך בעיריית אור יהודה. חשוב להדגיש כי בכל מקרה, הקרן איננה מתחייבת למתן מענק לכלל הפונים, והנהלת הקרן תספק את המענק על פי שיקוליה ועל פי ההמלצות אשר יינתנו.

 הגשת הטופס

יש להוריד את הטופס המצ"ב, למלאו, ולהגישו עד ה-31.10.2022 למדור שח"ר באגף החינוך, אור יהודה

להורדת הטופס לחץ כאן